"... bo radość jest w nas"

Z inicjatywy Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Legnickiego Centrum Kultury Platformy Wiedzy i Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów i Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów, w Legnicy zorganizowano 26. maja Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów "Bo radość jest w nas",
Na scenie wystąpili chórzyści, zespoły wokalne, zespoły folklorystyczne, kabaretowe i soliści.
Uczestniczący w koncercie: Michał Huzarski - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Jadwiga Szeląg - Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Dorota Purgal - Wiceprezydent Legnicy wręczyli wykonawcom upominki i listy gratulacyjne.

>>więcej<<

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja