GRODZICZNO: podziękowali za plony

- Gromadzimy się dzisiaj w naszej parafii, aby Bogu podziękować z wszystkimi mieszkańcami naszej gminy za Jego dary- powiedział na powitanie do uczestników dożynek gminnych ks. Henryk Rychert, proboszcz parafii rzymskokatolickiej świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grodzicznie.  
Święto dziękczynienia za plony w gminie Grodziczno zorganizowano w dzień szczególny - święto Matki Bożej Zielnej, i jak zauważył obecny na uroczystości Poseł na Sejm RP-Zbigniew Babalski, chyba wójt gminy Grodziczno-Tomasz Szczepański jest pierwszym w Polsce który zdecydował się w tak ważnym w dziejach kraju dniu zaprosić rolników do dziękczynienia za plony.  
 Na uroczystość przybyli także przedstawiciele władz województwa warmińsko-mazurskiego, starosta i wicestarosta powiatu nowomiejskiego, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele organizacji i firm działających na rzecz rolnictwa, a także mieszkańcy okolicznych wsi.      
 Starostowie tegorocznych dożynek Maria Jędrzejewska i Tadeusz Góralski przekazali na ręce wójta gminy - Tomasza Szczepańskiego tradycyjny bochen chleba.
Podczas dożynek najpracowitsi rolnicy zostali uhonorowani przez władze gminy pucharami i nagrodami, a na zakończenie wszystkich uczestników zabawiały miejscowe zespoły i artyści, m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Grodziczna, dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Grodzicznie, zespół “Kanon” z Mroczna, Kabaret Koła Gospodyń Wiejkich z Mroczna oraz zespół “Reggaeside”.
Poniatowski Jan
>>więcej<<


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja