Senior +

Konkurs Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.
Szczegóły konkursu i wymagana dokumentacja: https://www.mpips.gov.pl/

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja