Konferencja Integracyjna Seniorów

Ponad stu seniorów z różnych zakątków Dolnęgo Śląska uczestniczyło w dniach
24 - 27. września 2014 r. w Karpaczu w konferencji integracyjnej, w ramach zainicjowanej Dolnośląskiej Akademii Inicjatyw Senioralnych.
Podczas pobytu uczestnicy brali udział w bogatym programie edukacyjno-rekreacyjnym,
a także rozrywkowym.
Oprócz zdobytej cennej wiedzy mogli również poznać się i wymienić doświadczeniami
z dotychczasowych dokonań w Klubach Seniora i Uniwersytetach III Wieku.
Partnerami Konferencji byli partnerzy Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów,
w skład którego wchodzą:
- Fundacja Instytut Innowacji i Rozwoju Społecznego ANIMAR we Wrocławiu
- Fundacja Pomagam Żyć Innym w Jeleniej Górze
- Fundacja Instytut Rzeźby Społecznej we Wrocławiu
- Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu
- Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji i Komunikacji Społecznej e-X we Wrocławiu
- Stowarzyszenie Ludzi Wieku Senioralnego we Wrocławiu
Zadanie publiczne zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

GALERIA

 >>więcej<<

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja