Wiara

"Szczęśliwi którzy dążą do zgody bo nazwani zostaną dziećmi Boga"Od 20 lat wierni różnych wyznań gromadzą się w Dolnośląskim Sanktuarium Ekumenicznym w Bukówku k.Środy Śląskiej by modlić się o Jedność Chrześcijan.
W tegorocznym Tygodniu, którego hasło przewodnie brzmi "Życzliwymi bądźmy" (por. Dz 28,2), w sanktuarium w Bukówku wraz ze swoimi wiernymi o Jedność Chrześcijan modlili się ks. Janusz Głąba - Proboszcz Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. św. Wawrzyńca we Wrocisławicach, ks. mitrat Michał Szlaga - Proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Malczycach i ks. Marcin Orawski - Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu.
Motywem do rozważań podczas nabożeństwa stały się słowa listu św. Jana Apostoła i Ewangelii św. Łukasza.
Ks. Marcin Orawski z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w kazaniu skupił się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie czym jest szczęście. Parafrazując przypomniał słowa Jezusa z kazania na Górze: "Szczęśliwi ubogiego ducha, albowiem ich jest królestwo nieba..." (Biblia Poznańska) i  zakończył cytatem: "Szczęśliwi którzy dążą do zgody bo nazwani zostaną dziećmi Boga".
Ks. mitrat Michał Szlaga z Kościoła Prawosławnego przekazując zgromadzonym najlepsze życzenia świąteczne przypomniał o miłosierdziu i o potrzebie dzielenia się, bo bez miłosierdzia nasza wiara jest martwa - dodał.
Ks. Janusz Głąba z Kościoła Rzymskokatolickiego zachęcał abyśmy byli jedno, aby człowiek dla człowieka był zawsze bliźnim, tym do którego chce się odezwać i z kim chce się rozmawiać i spotykać.
Po nabożeństwie uczestnicy spotkali się w świetlicy by razem pokolendować i porozmawiać.
Obrzędy uświetniły śpiewami: chór Parafii Prawosławnej z Malczyc i zespół folklorystyczny "Dolnoślązacy" z Ciechowa.
tekt i zdjęcia: Jan Poniatowski
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja