Dolny Śląsk dla Aleppo

Metropolita Wrocławski - abp Józef Kupny zainicjował 2.marca 2017 r. projekt „Dar dla Aleppo”.
Pod dokumentem podpisali się: abp Józef Kupny metropolita wrocławski, abp Jeremiasz biskup diecezji wrocławsko-szczecińskiej Kościoła Prawosławnego, bp Ignacy Dec biskup świdnicki, bp Zbigniew Kiernikowski biskup legnicki, bp Włodzimierz Juszczak biskup diecezji wrocławsko-gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego i bp Waldemar Pytel biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a także:
PAWEŁ HRENIAK - wojewoda dolnośląski
CEZARY PRZYBYLSKI - marszałek Województwa Dolnośląskiego
RAFAŁ DUTKIEWICZ - prezydent Wrocławia
ROMAN POTOCKI - starosta powiatu wrocławskiego i przewodniczący Konwentu Starostów Dolnego Śląska
DARIUSZ CHMURA - burmistrz Wołowa
PAWEŁ WRÓBLEWSKI - przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i  Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
prof. dr hab. MAREK ZIĘTEK  - rektor AM we Wrocławiu i przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola
KAZIMIERZ KIMSO – przewodniczący Zarządu Regionu  NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
ROMAN KOWALCZYK - Dolnośląski Kurator Oświaty i Wychowania
GRZEGORZ DZIK - Przewodniczący Rady Związku Pracodawców Dolnego Śląska
MAREK WORON - Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club
PAWEŁ ŁUKASIŃSKI -  Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej
LECH BORZEMSKI - Prezes Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu
ANDRZEJ KOSENDIAK - Dyrektor Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu
ZBIGNIEW SEBASTIAN - Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej
ANDRZEJ GRABIŃSKI - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu
LESZEK KORCZAK - Prezes Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu
ALEKSANDER hr. TARNOWSKI - prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich
Organizatorzy podjęli się zbiórki 300 tys. euro które przeznaczą na odbudowę szpitala św. Ludwika w Aleppo i zakup niezbędnego sprzętu medycznego.
 
JAN PONIATOWSKI

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja